fbpx

Czy pracodawca może żądać podania przez pracownika serii i numeru dowodu osobistego?

dokumentacja pracownicza biuro rachunkowe rybnik

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów pracownik nie ma obowiązku podawania w kwestionariuszu osobowym serii i numeru dowodu osobistego. Pracodawca jednak w celu weryfikacji podanych przez pracownika danych osobowych może żądać do wglądu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Do końca 2018 roku pracodawcy mieli możliwość przetwarzania serii i numeru dowodu osobistego pracownika. Możliwość ta wynikała wprost ze wzorów kwestionariusza osobowego zawartego w rozporządzeniu z dnia 26 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej, nie zawiera już wzorów kwestionariuszy osobowych, co wiąże się z tym, że nie można przetwarzać danych o serii i numerze dowodu osobistego. W obowiązującym rozporządzeniu określono ogólnie, że w aktach pracowniczych mogą być gromadzone:

  • oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (w części A),

  • oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, gromadzone w związku z nawiązaniem stosunku pracy (w części B).

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej stosuje się do akt osobowych pracowników którzy zostali zatrudnieni od 1 stycznia 2019 r. Do dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników pozostających w dniu wejścia w życie rozporządzenia (tj. 1 stycznia 2019 r.) w stosunku pracy, zgromadzonych przed tym dniem, przepisy tego rozporządzenia stosuje się w bardzo ograniczonym zakresie. Nie istnieje zatem obowiązek wymiany starych wzorów dokumentów. Jednocześnie należy podkreślić, że pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych wskazanych przez pracownika w złożonym przez niego oświadczeniu (art. 221 § 3 Kodeksu pracy). Udokumentowanie tych danych ma na celu zweryfikowanie ich prawidłowości, np. w dowodzie osobistym znajduje się informacja na temat imienia i nazwiska pracownika, jego numeru PESEL. W związku z tym należy przyjąć, że pracodawca ma prawo wglądu do jakiegokolwiek dowodu tożsamości pracownika w celu potwierdzenia wskazanych przez niego w kwestionariuszu danych. W przypadku prowadzenia spraw kadrowych przez biuro rachunkowe Actarii w rybniku, można skorzystać z gotowych wzorów druków kadrowych które są zgodne z przepisami. Gotowe druki kwestionariuszy osobowych znajdują się pod tym adresem http://www.actarii.pl/strefa-klienta

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest zamieszczony przykładowy kwestionariusz osobowy jednak nie jest on obligatoryjny do stosowania.

Aktualności

Przedsiębiorco! Czy wybrałeś już formę opodatkowania? Uwaga przedsiębiorco jeżeli Twoja forma opodatkowania jest niekorzystna możesz ją zmienić. Dodatkowo na podstawie obowiązujących przepisów możesz...

Biuro Rachunkowe informujemy, iż występuje obowiązek udostępnienia płatności bezgotówkowych przez przedsiębiorców dla osób fizycznych Polski Ład wprowadza wśród przedsiębiorców rewolucję na gruncie p...

Biuro Rachunkowe - Obowiązek Kasy Fiskalnej Online To już ostatni dzień na wymianę kas z papierowym i elektronicznym zapisem na kasy online dla niektórych branż. Przedsiębiorco, jeśli działasz w jedn...

Ostateczny termin na wdrożenie PPK W dniu 23 kwietnia upływa ostateczny termin na podpisanie przez mikroprzedsiębiorców umowy o zarządzanie PPK.  W tym artykule publikujemy zapis szkolenia online któ...

Przedsiębiorco Świadczący Usługi Gastronomiczne – od 01 stycznia 2021 roku obowiązują kasy fiskalne online. Od 1 stycznia 2021 roku każda restauracja, bar, pub oraz inne lokale gastronomiczne powinny...

Jako odroczyć odroczyć okresowy przegląd kasy fiskalnej? Obowiązek wykonywania regularnych, okresowych przeglądów kas rejestrujących wynika z przepisów ustawy o VAT – art. 111 ust. 3a pkt 4 oraz § 9 ...

Środki z PFR wolne od egzekucji Środki przekazywane przedsiębiorcom w ramach wsparcia w okresie pandemii koronawirusa będą wyłączone spod egzekucji Przewiduje to jedna z poprawek Senatu do tarczy ...

Zostało podpisane rozporządzenie przyznające rodzicom dziecka do lat 8 prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagr...

NIE. Od dnia 1 stycznia 2020 roku jeżeli przedsiębiorca który chce uzyskać fakturę zakupu musi o tym fakcie poinformować sprzedawcę przed zatwierdzeniem paragonu tak aby możliwe było umieszczenie nu...

More Articles

More From: Porady

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com