Jako odroczyć odroczyć okresowy przegląd kasy fiskalnej?


Obowiązek wykonywania regularnych, okresowych przeglądów kas rejestrujących wynika z przepisów ustawy o VAT – art. 111 ust. 3a pkt 4 oraz § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Wypełniając obowiązki, które wynikają z tych przepisów, podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani poddawać je obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Przeglądu dokonuje podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących.


W jakim terminie należy dokonać przeglądu kasy?

kasa fiskalna biuro rachunkowe actarii rybnik
Przegląd powinien się odbyć nie rzadziej niż co 2 lata (§ 54 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Termin ten liczony jest od dnia dokonania fiskalizacji kasy rejestrującej. Wynik obowiązkowego przeglądu technicznego kasy należy wpisać do książki kasy, a w przypadku kas online zapisać w pamięci fiskalnej. Konieczne jest także dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu.


Czy istnieje możliwość odroczenie terminu przeglądu kasy?


Zgodnie z art 48 ustawy Ordynacja Podatkowa „Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego”. Ministerstwo finansów na swojej stronie internetowej wydało następujący komunikat „ w związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony producentów oraz podmiotów zajmujących się serwisem kas rejestrujących, dotyczącymi obaw serwisantów w zakresie przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19, Ministerstwo Finansów informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej jaka jest obecnie spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa.” Jednocześnie należy zaznaczyć, iż ostatecznym terminem na złożenie stosownego wniosku jest dzień w którym upływa termin przeglądu kasy. Stosowny wniosek należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego w którym podatnik rozlicza VAT. W tym miejscu należy zaznaczyć iż nie wykonanie przeglądu kasy w terminie spowoduje nałożenie na podatnika kary w wysokości 300 zł. (art. 111 ust. 6ka).
Zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Rybniku. Oferujemy sprawdzone rozwiązania księgowe dla firm.